Solbakken barne- og familiesenter

Solbakken barne- og familiesenter ligger sentralt sør på Tromsøya. Området rundt er tilrettelagt for aktiviteter for barn og ungdom med ballplasser, skøytebaner, akebakker og grønne lunger.

I 2002 ble det besluttet å utrede nye tidsmeddige lokaler til daværende Brinkveien barnehjem. Lokalisering ble valgt: Solbakken 12, hvor det tidlig på 1960-tallet var oppført et hybelbygg for ansatte ved Kysthospitalet, men som lenge hadde stått tomt.

I 2004 overtok staten ved Statsbygg ansvar for alle barnevernsinstitusjonene i Norge.

Framfor å restaurere den gamle bygningsmassen ble det besluttet å bygge ny institusjon på tomta. Det ble oppført tre bygninger: hovedbygget i hus A og B med fellesarealer i midten og hus C med blant annet familieavdeling. Arkitekt for prosjektet var Knut Eldby. Les ferdigmelding fra 2008.

I 2007 ble Brinkveien barnehjem og Ungdomsbasen slått sammen til en stor institusjon med fem avdelinger, disse utgjør i dag Solbakken barne- og familiesenter.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Solbakken 12

9006 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
2619
m2
Bruttoareal: ca
1457
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×