Nasjonal avlsstasjon for torsk

Nasjonal avlsstasjon for torsk ligger på Kvaløya 15 km fra Tromsø. Sjøanlegget består av 12 stålmerder og en integrert serviceflåte. Her drives det største avlsprogrammet for marin fisk i verden.

Det var opprinnelig et kommersielt oppdrettsanlegg for torskeyngel som holdt til i de lave, firkanta bygningene i sjøkanten. Statsbygg har stått for en på- og ombygging som gjør at anlegget i dag møter de høye kravene som stilles til en avlsstasjon. Ombygginsprosjektet var spesielt fordi bygninene primært skal huse fisk og masse vann. 

Bygget ble innviet i 2005 og er utleid til Nofima, men blir driftet av Havbruksstasjonen i Tromsø på oppdrag fra Statsbygg.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Kraknes

9100 KVALØYSLETTA

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
7295
m2
Bruttoareal: ca
3489
m2
Leietakere:
  • Nofima AS

Les mer om avlsstasjonen

Åpent rom 2011 nr 3
Åpent rom

×