Tromsø ungdomssenter

Tromsø ungdomssenter ligger på Håkøya ved Kvaløya i Tromsø.

Eiendommen var opprinnelig eid og utbygd av Blå Kors for rusomsorg.

Statsbygg kjøpte eiendommen med tilhørende bygninger i 2004 med tanke på drift av en regional institusjon for Bufetat beregnet på ungdom med atferdsproblemer.Da hadde eiendommen på Håkøya stått ubrukt i noen år og bygningsmassen trengte omfattende restaurering. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at det var nødvendig å rive bygningsmassen og føre opp nye bygg. Eneste bygning som sto igjen var en verkstedfløy. 

Byggetillatelse forelå i 2005, byggingen foregikk i tre byggetrinn og hele komplekset sto ferdig i 2006. Verkstedfløyen ble totalrehabilitert og utgjør kjeller under det som er i dag nybygd skolefløy. Arkitekt var Arkitektkontoret Amundsen i Tromsø.

Tromsø ungdomssenter består av tre bygninger: et hovedbygg som rommer to boenheter og en administrasjonsfløy, et skole-/undervisningsbygg inkludert trimrom og aktivitetsrom/verksted og et leilighetsbygg, til overnatting for besøkende.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Håkøyvegen 343 og 345

9100 KVALØYSLETTA

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
11212
m2
Bruttoareal: ca
1666
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Last ned

Tromsø ungdomssenter. Nybygg
Ferdigmelding

×