Stjørdal ungdomssenter

Stjørdal ungdomssenter er lokalisert i rehabiliterte og nybygde lokaler sentralt i Stjørdal. Opprinnelig var lokalene undervisningsbygg for Forsvaret. 

I 2004 ble det bestemt at Bufetat skulle etablere regionale institusjoner med en ny modell for behandling av ungdom med adferdsvansker som skulle prøves ut, multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø. Det ble etablert seks slike institusjoner og Midt-Norge valgte altså Stjørdal som vertskommune.

Statsbyggs ombygging og modernisering av bygget sto ferdig i 2006. Les mer om prosjektet i ferdigmeldinga.

I dag er det tre bygninger på eiendommen: hovedbygning, paviljong og bod. Eiendommen ligger delvis integrert i et etablert boligområde. Det er opparbeidet arealer for ballspill, lek, opphold, grøntarealer og trafikkarealer.

Det kan bo inntil åtte ungdommer på ungdomssenteret samtidig og det er overnattingsfasiliteter i egne leiligheter for de foresatte.Her er også skole/undervisningsrom, gymsal samt gode kontor- og møteromsfasiliteter.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Kirkevegen 33

7500 STJØRDAL

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
5790
m2
Bruttoareal: ca
1384
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×