Stavanger akuttsenter, avd. Røyneberg

Stavanger akuttsenter, avdeling Røyneberg, ligg i Sola kommune, cirka 15 minutt med bil frå Stavanger sentrum.

Bygningane var tidlegare eigde av ein privatperson som brukte dei som utleigebustader. I 2004 kjøpte Statsbygg bygningane og leiger dei ut til Bufetat.

Barnevernssenteret, avd. Røyneberg, består av to like hus og ein dobbel garasje. Det er opparbeidd parkeringsplassar på delar av grøntanlegget.

På Røyneberg jobbar det om lag 25 vaksne, og det er plass til fire ungdommar i alderen 13 til 18 år. Røyneberg er eit akuttsenter der ungdommane bur i kort tid.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Marknesringen 48/50

4052 RØYNEBERG

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
1046
m2
Bruttoareal: ca
575
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×