Kontrollstasjon i Tromsdalen

Kontrollstasjonen i Tromsdalen ligger i Mellomvegen 40 ved E8, som er innfartsveien til Tromsø fra sør.

Det var i 2004 at det ble igangsatt kartlegging av framtidig lokalisering av Vegvesenets funksjoner i Tromsø. Dette innbefattet arbeidsplasser til ca. 140 ansatte, kundeareal, kontrollareal mm. To alterinative plasseringer av kontrollhallen ble vurdert og anbefalt løsning ble bygging av ny hall på Hungeren, ved innfartsvegen til Tromsø og slik at hallen også skulle kujnne fungere som en utekontrollstasjon mot alle typer trafikk. 

Nybygget stod ferdig i 2008. Arkitekt: Arkitektkontoret Amundsen.

Stasjonen består av kontrollhall for tunge kjøretøy, kontrollhall for lette kjøretøy, garasje for ulykkesbiler, hallkontor, ekspedisjon, samt kontorer og oppholdsdel for de ansatte. Les mer i ferdigmeldinga.

 

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Hungeren

9020 TROMSDALEN

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
5815
m2
Bruttoareal: ca
510
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Nord

Last ned

Kontrollstasjon Tromsdalen. Nybygg
Ferdigmelding

×