Munkegata 2

Munkegata 2, "Bakeriet", ligger i Trondheim sentrum like ved Nidarosdomen. Den er del av et anlegg bestående av Munkegata 2-6 som historisk har gått under navnet Ekserserhaven eller Militæretatens bygninger. 

Bygningen ble oppført som bakeri, og er en av de få bevarte fra byggevirksomheten under den dansk-norske militære opprustningen under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Forsvaret kjøpte tomtene Munkegata 2, 4 og 6 av biskopen. Bygningen på nr. 2 ble oppført 1808-1810, trolig tegnet av generalmajor Nicolai Wilhelm Gedde.

Bakeriet ble drevet her fram til 1890. Da ble bygningen omgjort til kontorer, først for kommandanten, deretter for Distriktskommando Trøndelag.

I 2005 solgte Forsvaret Munkegata 2-6 til Statsbygg med klausul om at bygningene skulle tilbake til kirkelige formål. Etter omfattende restaurering blir nr. 2 nå leiet ut til Trondheim kommune, som igjen leier ut til ulike kirkelige funksjoner.

Vern

Bygningen ble fredet i 2004 sammen med nabobygningene på nr. 4 og 6, som del av Forsvarets landsverneplan. Fredningen omfatter eksteriør og interiør, og skal ivareta bygningenes spesielle militærhistoriske verdi samt deres rolle i et større miljø av verneverdige bygninger i Trondheim sentrum.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Munkegata 2

7013 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
830
m2
Bruttoareal: ca
1150
m2
Leietakere:
  • Trondheim kommune

×