Munkegata 4

Munkegata 4, Ekserserhuset, ligger i Trondheim sentrum like ved Nidarosdomen. Den er del av anlegget Munkegata 2,4 og 6 som historisk har gått under navnet Ekserserhaven eller Militæretatens bygninger. 

Bygningen ble oppført som ekserserhus, og er en av de få bevarte fra byggevirksomheten under den dansk- norske militære opprustningen under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Forsvaret kjøpte tomtene Munkegata 2, 4 og 6 av biskopen.

Bygningen på nr. 4 ble oppført i 1805-1806. Det er usikkert hvem som tegnet den, men den har flere fellestrekk med nabobygningen på nr. 2, blant annet høyt teglstenstak over en enetasjes bygning.

Ved siden av å være ekserserhus ble bygningen gradvis oftere brukt til større sivile arrangementer. Den ble en del av hovedkvarteret til Distriktskommando Trøndelag fra 1945, men ble brukt som gymnastikk- og øvingslokale for underoffiserskolen/befalsskolen.

I 1975 ble undervisningen flyttet, og bygningen etter hvert gjort om til kontorer. I 2005 solgte Forsvaret Munkegata 2-6 til Statsbygg med klausul om at bygningene skulle tilbake til kirkelige formål. Etter omfattende restaurering blir nr. 4 nå leiet ut til Bymisjonen i Trondheim.

Vern

Bygningen ble fredet i 2004 sammen med nabobygningene på nr. 2 og 6, som del av Forsvarets landsverneplan. Fredningen omfatter eksteriør og interiør, og skal ivareta bygningenes spesielle militærhistoriske verdi samt deres rolle i et større miljø av verneverdige bygninger i Trondheim sentrum.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Munkegata 4

7013 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
1224
m2
Bruttoareal: ca
541
m2
Leietakere:
  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim

×