Munkegata 6

Munkegata 6, Underoffiserskolen, ligger i Trondheim sentrum like nord for Nidarosdomen. Den er del av et anlegg bestående av Munkegt. 2-6, som historisk har gått under navnet Ekserserhaven eller Militæretatens bygninger. 

Bygningen ble oppført som underoffiserskole, og er en av de få bevarte fra byggevirksomheten under den dansk- norske militære opprustningen under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Forsvaret kjøpte tomtene Munkegata 2, 4 og 6 av biskopen. Underoffiserskolen på nr. 6 ble oppført 1812-1814, trolig tegnet av generalmajor Nicolai Wilhelm Gedde.

Bygningen ble brukt til militære skoleformål fram til 1975. Da ble undervisningen flyttet, og bygningen ble standkvarter for Distriktskommando Trøndelag.

I 2005 solgte Forsvaret Munkegata 2-6 til Statsbygg med klausul om at bygningene skulle tilbake til kirkelige formål. Etter omfattende restaurering blir nr. 2 nå leiet ut til Trondheim kommune, som igjen leier ut til ulike kirkelige funksjoner.

Vern

Bygningen ble fredet i 2004 sammen med nabobygningene på nr. 2 og 4, som del av Forsvarets landsverneplan. Fredningen omfatter eksteriør og interiør, og skal ivareta bygningenes spesielle militærhistoriske verdi samt deres rolle i et større miljø av verneverdige bygninger i Trondheim sentrum.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Munkegata 6

7013 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
1070
m2
Bruttoareal: ca
1050
m2
Leietakere:
  • Den norske kirke, Kirkelig fellesråd i Trondheim

×