Kjøpmannsgata 1

Kjøpmannsgata 1 ligger ved Nidelva i Trondheim, tett inntil Nidarosdomen.

Eiendommen har i lang tid tilhørt Forsvaret. Tidlig på 1800-tallet ble det klart at angrep fra sjøen kunne være en stor trussel, så det ble etablert verft og opplagsplass for skip i Nidelva på denne plassen, kalt Marinen.

Magasinbygningen er fra 1826, og flere andre bygninger ble oppført videre utover 1800-tallet. I 1894 ble marineetablissementet nedlagt, og anlegget ble overført til landforsvaret. Verftssjefboligen ble brukt av distriktsingeniøren, og magasinbygningen ble etter hvert lager for sanitetsmateriell. Anlegget ble administrativt fredet i 1934.

Den daværende offisersmessen og flere andre bygninger ble ødelagt av brann i 1942. Ny offisersmesse ble oppført på samme sted like etterpå.

Statsbygg overtok eiendommen fra Forsvaret i 2005. I dag rommer eiendommen blant annet Nidaros pilegrimsgård.

Vern

Tre av bygningene ble fredet i 2004, som forutsatt i Forsvarets landsverneplan. I tillegg er hovedbygningen og utearealene vernet i verneklasse 2. Formålet med fredning og vern er å sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg, som eksempel på hvordan man bygget for datidens forsvar.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Kjøpmannsgata 1

7003 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
30634
m2
Bruttoareal: ca
2866
m2
Leietakere:
  • Stiftelsen Norsk Institutt for Kulturminneforsknin

×