KASA ungdomssenter, avd. Meland

Kasa Flatøy ligg landleg til ca. 15 minutt nord for Åsane i Bergen.

Eigedommen blei kjøpt av Statsbygg i 2006. Komplekset består av ein einebustad frå 1983 med eit tilbygg i to etasjar som mellom anna inneheld ein hybel i første etasje.

Kasa Flatøy er ei avdeling under Kasa ungdomssenter Bergen og tek imot ungdommar i alderen 13–18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Flatøyvegen 45

5918 FREKHAUG

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
2702
m2
Bruttoareal: ca
398
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×