Vadsø ungdomssenter

Vadsø ungdomssenter ligger rundt ti minutters gange fra Vadsø sentrum. Ungdomssenteret ligger ved et større friområde, med kontakt til boligbebyggelsen omkring og med kommunikasjon til Vadsø sentrum.

Våren 2005 ble det besluttet at Bufetat skulle realisere planene om nybygg i Vadsø som erstatning for de to institusjonene som fantes i byen, Fjellveien og Bergstien. 

Statsbygg fikk oppdraget med å erverve tomt, planlegge og bygge Vadsø ungdomssenter. Byggearbeidene startet høsten 2007 og bygget sto ferdig høsten 2008, utearealene sommeren 2009. Arkitekt var Arkitektkontoret Amundsen.

Anlegget består av hovedbygg, aktivitetsbygg, leilighetsbygg og garasje rundt et tun. Form og materialvalg er enkelt, tilpasset funksjonen og omgivelsene. Alle bygningene er i en etasje, med saltak og trebekledning.

Senteret er en akutt- og korttidsinstitusjon med 18 ansatte og plass til sju ungdommer i alderen 13 til 18 år. 

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Grensen 7

9800 VADSØ

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6516
m2
Bruttoareal: ca
1587
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Last ned

Vadsø ungdomssenter. Nybygg
Ferdigmelding

×