Ä´Vv - Skoltesamisk museum

Skoltesamisk museum er et samisk kulturhistorisk museum i Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke.

Statsbygg fikk midt på 2000-tallet i oppdrag av Kulturdepartementet å bygge Skoltesamisk museum i Neiden i Sør-Varanger kommune. Museet skal bidra til styrking av den skoltesamisk kultur og formidle kunnskap om denne minoritetens fortid og samtid.

Arkitektkonkurranse ble utlyst i 2003 og vunnet av Pir II arkitektkontor. 

Grunnsteinen ble lagt ned av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen i 2007 og i 2009 sto bygget ferdig. Da bygget ble tatt i bruk ble det oppdaget en rekke feil og mangler. Sommeren 2010 gikk hovedentreprenøren konkurs. og Statsbygg hentet selv inn nye entreprenører for å gjøre utbedringene. I 2013 ble det oppdaget en omfattende lekkasje i glasskuppelen på museet, en vital del av byggets arkitektur. 

Bygningen åpnes for publikum den 16. juni 2017.

Museet inngår i Tana og Varanger museumssiida.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

9930 NEIDEN

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
13035
m2
Bruttoareal: ca
870
m2
Leietakere:
  • Tana og Varanger Museumssiida

×