Svalbard globale frøhvelv

I 2004 ble Norge oppfordret av en internasjonal forskningsorganisasjon til å etablere et sikkerhetslager for frø på Svalbard. Permafrosten i fjellet, god infrastruktur og tilliten Norge har oppnådd som brobygger i arbeidet for genetiske ressurser var blant grunnene som gjorde Svalbard aktuelt for et slikt anlegg. 

Statsbygg fikk oppdraget i 2005, Stortinget vedtok bygging i 2006. Konkurranse ble utlyst samme å. Vinnere av totalprosjektet var Barlindhaug Consult og Multiconsult. Frøhvelvet stod ferdig i 2008.

Hvelvet har kapasitet til å lagre 4,5 millioner frøprøver. Frøhvelvet på Svalbard er ingen aktiv genbank, men inneholder duplikatsamlinger som først vil tas i bruk dersom frø som ligger i nasjonale eller regionale genbanker skulle gå tapt.

Frøhvelvet er i sin helhet plassert i utsprengt fjell, med et portalbygg i betong som eneste synlige eksteriørmessige element. Dette avløses innover i fjellet av en tunnel av korrigerte stålrør. Anlegget er plassert i foten av Platåfjellet.

Det er kunstverket Perpetual Repercussion av Dyveke Sanne som lyser opp inngangspartiet i den lange mørketiden.

Eiendom. Forvaltes
Annen eiendom

Vei 705 Nr. 1

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Eiendomstype: annen eiendom
Tomteareal: ca
71692
m2
Bruttoareal: ca
1370
m2
Leietakere:
  • Landbruks- og matdepartementet

×