Lunde behandlingssenter

Statsbygg anskaffet eiendommen Lundeveien 171 i Søgne kommune med tanke på utvikling av en ny institusjon for Bufetat, avde.ing Vest-Agder.

Arkitektkonkurransen ble vunnet at Amtedal & Hansen Arkitektkontor, bygging tok til i 2010 og Mandal ungdoms- og familiesenter tok bygningene i bruk i juni 2011.

Det var viktig ved planleggingen at anlegget arkitektonisk sett i minst mulig grad skulle framstå som et institusjonsbygg. Bygningene skal først og fremst bidra til å skale trygge og gode omgivelser, og være et hjem for vanskeligstilte barn.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Lundeveien 171

4640 SØGNE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
5715
m2
Bruttoareal: ca
794
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×