Junkerdal tollsted

Statsbygg ferdigstilte i 2016 nybygg for Tollvesenet i Junkerdal, langs riksveg 77 og like ved riksgrensen mot Sverige.

Tollstedet har sju faste ansatte og får i tillegg bistand fra inntil fem personer fra Bodø og Mo ved kontroller. Med det nye bygget har tollstedet i dag tilstrekkelig antall kontorer, kontrollfasiliteter for både personer og kjøretøy, og nødvendige utearealer. 

Arkitekt: Uno Design og arkitektur.

Det er etablert en terrengvoll på eiendommen for skjerming av reintrekk; en seks meter høy voll skal bidra til at reinsdyr kan passere tollstedet så lite forstyrret som mulig.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
1015
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×