Nord universitet, Nesna

Nord universitet, Nesna, tidligere Høgskolen i Nesna, ligger i tettstedet Nesna i et frodig og vakkert kystlandskap. 

Nesna lærerskole startet som en privat skole i 1918. De opprinnelige skolebygningene ble reist i 1921, inspirert av engelske kostskoler med fire stilmessig beslektede bygninger omkring et tun. I 1924 overtok staten Nesna lærerskole.

En av bygningene brant ned i 1958 og et nytt vinkelbygg ble oppført i 1960. Allerede i 1965 ble det lansert planer om nybygg for å dekke de økte arealbehovene. Ulike reformer og omorganiseringer i undervisningssektoren skjedde utover på 1970- og 1980-tallet, men bl.a. på grunn av store avstander i Nordland, var Nesna lærerhøgskole en av de få høgskolene som ble videreført som selvstendig høgskole, og da under navnet Høgskolen i Nesna. Som selvstendig høgskole fikk man et særlig ansvar for å utvide fagområdet og flere nye studietilbud ble opprettet.

2006 ble et nytt sentralbygg oppført for å dekke behovet for fellesfunksjoner som kantine og bibliotek, auditorium og seminar-/møterom blant annet.

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna slått sammen til Nord universitet.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Nesna

8700 NESNA

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
67651
m2
Bruttoareal: ca
14399
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Nordland

×