UiT, Campus Narvik

UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik, ligger høyt og fritt i utkanten av Narvik sentrum med utsikt over byen og landskapet.

Eiendommen er en utvidelse av tidligere Narvik tekniske skole (etablert i 1955) som fikk nybygg oppført her i 1969. Skolen endret navn til Narvik ingeniørhøgskole i 1977 og ble i 1994 en del av Høgskolen i Narvik.

Planleggingen av samlokalisering i nybygg for Narvik ingeniørhøgskole NIH og Sivilingeniørutdanningen i Narvik SIN kom i stand på slutten av 1980-tallet. Sykepleierutdanningen kom etterhvert også inn i bildet. Men bevilgninger lot vente på seg, men i 1994 var det klart. Byggearbeidene startet i 1994 og nybygget sto klart i 1996.

Arkitekt var Boarch arkitekter.

Det opprinnelige bygget til NIH var et typisk 1960-tallsbygg med kubiske bygningsformer, flate tak og et enkelt formspråk. De nye bygningsvolumene spiller opp mot de opprinnelige ved å benytte rettvinklete grunnformer og langstrakte vindusåpninger. 

Glassgaten er anleggets hovedrom og bindeleddet mellom den opprinnelige bygningen og nybygget.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Lodve Langesgate 2

8514 NARVIK

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
15424
m2
Bruttoareal: ca
26596
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø
  • Telenor Norge AS
  • Studentsamskipnaden i Tromsø
  • Teliasonera Norge As

×