St. Olavs gate 32

St. Olavs gate 32 består av en hovedbygning med inngang mot Nordraaks plass, en opparbeidet hage med frukttrær og et frittliggende anneks. Eiendommen ligger sentralt til på en liten høyde over Oslo sentrum, med Slottsparken som nærmeste nabo mot sør.

Eiendommen var en del av Tullinløkka, som ble kjøpt av staten i 1839, i kjølvannet av vedtaket om å bygge Det kongelige slott og anlegge paradegaten vi i dag kjenner som Karl Johans gate.

Hovedbygningen og annekset ble tegnet for Norges geografiske oppmåling, NGO, av arkitekt Wilhelm von Hanno, og sto ferdig i 1879. På eiendommen plasserte man etter hvert også referansepunkter for målevirksomheten. En obelisk i gårdsrommet viste landets referanse for høyde over havet. To steinstøtter i hagen var referansepunkter for kontroll av måleinstrumenter for avstand.

Norges geografiske oppmåling holdt til her i hundre år, men plassmangel tvang fram flytting av deler av organisasjonen. Etter en lengre prosess, flyttet i 1980 NGO sitt hovedkontor til nybygg på Hønefoss. Bygningene i St. Olavs gate ble rehabilitert, og i 1981 overtok Kunstakademiet.

Da Kunsthøgskolen i Oslo ble etablert i den gamle seilduksfabrikken på Grünerløkka, ble Kunstakademiet innlemmet i denne institusjonen, og flyttet ut i 2010. De gamle bygningene ble igjen rehabilitert, og leies nå ut til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vern

Bygningene er fredet av Riksantikvaren, som foreslått i Kunnskapsdepartementets landsverneplan. Formålet er å sikre et eksempel på 1870-talls statlig formålsbyggeri av høy kvalitet. Fredningen skal ivareta anleggets helhet, med bygningenes kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

St.Olavs Gate 32

0166 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
6175
m2
Bruttoareal: ca
5095
m2
Leietakere:
  • Studentsamskipnaden i Oslo

×