NTNU i Gjøvik

Høgskolen i Gjøvik ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høyere utdanning. Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland ble formelt slått sammen til en høgskole. Virksomheten ble samlet på ett sted, på Kallerud, rett sør for Gjøvik sentrum. Fra 1. januar 2016 er Høgskolen i Gjøvik en del av NTNU, som NTNU i Gjøvik.

Daværende L-bygget som hadde bestått av elektrolaboratorier, kontorer og maskinhall ble ombygd til en ny sentralbygning for skolen. Denne ble tatt i bruk 2006. Arkitekt var Amund Gulden.

Sentralbygget ligger sentralt midt i skoleområdet, tre etasjer. Første etasje fikk kantine, amfi og kontorer. Annen etasje har bibliotek og møterom. Tredje etasje har møterom.

I 2007 ble så K-bygget rehabilitert. Det tidligere kantinelokalet ble bygget om til to auditorier, møterom og grupperom. Deretter ble B-bygget rehabilitert innvendig og utvendig med oppgradering av tekniske anlegg i 2012

Som siste fase i realiseringen av høgskolens områdeplan ble A-bygget rehabilitert og ombygget i 2014  I tillegg ble det oppført et tilbygg som binder A- og G-bygget sammen. Tilbygget rommer lesesal og nye studentarbeidsplasser med kort vei til biblioteket.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Teknologivegen 22

2815 GJØVIK

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
40718
m2
Bruttoareal: ca
21157
m2
Leietakere:
  • NTNU

×