Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

Høgskolen i Innlandet campus Hamar ligger sentralt i Hamar sentrum. Eiendommen består av tilsammen 14 bygninger, et parkområde, parkeringsplasser, høgskoletorg, tun og en miljøgate gjennom området. 

Lærerutdanningen på Hamar begynte som Hamar Stiftsseminarium i 1867, og flyttet til nåværende høgskoleeiendom da to nyoppførte murbygninger sto ferdige i 1877 – seminarbygningen (Nils Hertzbergs hus) og Gymnastikkbygningen. I 1891-1892 kom første utvidelse i form av et tilbygg for å tilfredsstille nye krav i Seminarloven av 1890. Bortsett fra årene 1937-1945 har eiendommen hele tiden vært brukt til utdanning av lærere.

Etter ny oppstart i 1945 økte elevtallet ved lærerskolen raskt, og 1962 fikk den ny permanent status. I årene som fulgte ble det oppført blant annet nytt idrettsbygg i 1965 (arkitekt Are Vesterlid), Peder Balkes hus i 1972, kontorbygget 1990 og Alf Prøysens hus i 2002. I 2005 overtok høgskolen den tidligere Midtbyen skole som ble innlemmet i høgskoleeiendommen og omdøpt til Kirsten Flagstads hus. Med dette har høgskoleanlegget blitt et sammenhengende campusområde som en grønn lunge sentralt i byen. 

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer til Høgskolen i Innlandet.

Vern

Åtte av bygningene samt deler av uteområdet er vernet i verneklasse 2 gjennom landsverneplan for Kunnskapsdepartementet. Formelt er vernet stadfestet i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. De vernede bygningene fordeler seg i alder fra byggeår 1877 til 1965.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Holsetgata 31

2318 HAMAR

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
15342
m2
Bruttoareal: ca
16111
m2
Leietakere:
  • Høgskolen i Innlandet

Les ferdigmelding fra 2002

Høgskolen i Hedmark, Alf Prøysens hus

×