Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal

Høgskoleområdet ligg omtrent ein kilometer utanfor Sogndal sentrum, omgitt av jordbruksland, bustadområde og Fosshaugane skole- og idrettssenter. Høgskoleanlegget er lite og konsentrert. 

Det blei starta lærarskole i Sogndal i 1963. Dei første åra heldt han til i Trudvang skole, men han fekk seinare eigne lokale på Fosshaugane. Fram til 1972 var lærarskolen underlagd Volda lærarhøgskule.

Høgskulen i Sogn og Fjordane blei statleg høgskole i 1994 ved ei samanslåing av Sogndal lærarskule, Sogn og Fjordane distriktshøgskule, Sogn og Fjordane sjukepleiarhøgskule, Høgskuleutdanninga på Sandane og Sogn og Fjordane ingeniørhøgskule.

Bygningsmassen til høgskolen bar preg av dette. I 2001 var høgskolen spreidd på åtte bygg, og Statsbygg fekk dette året i oppdrag å prosjektere eitt eller fleire nybygg for å få til ei samlokalisering på Fosshaugane.

Arkitektgruppen lille frøen as vann konkurransen, og nybygget var klart til innflytting i 2012.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Fossvegen 4

6856 SOGNDAL

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
41006
m2
Bruttoareal: ca
15657
m2
Leietakere:
  • Høgskulen På Vestlandet

Les ferdigmeldinga frå 2012

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal. Nybygg
Ferdigmelding

×