Norges musikkhøgskole

Noregs musikkhøgskole, NMH, er ein kunstfagleg og vitskapleg høgskole med rundt 600 studieplassar. Skolen ligg på Majorstua i Oslo.

Noregs musikkhøgskole blei etablert i 1973 etter vedtak i Stortinget, men ønsket om ein statsdriven høgare musikkutdanningsinstitusjon kan førast tilbake til 1800-talet og musikarfamilien Lindeman. Høgskolen i dag er eit resultat av ei samanslåing med det tidlegare Austlandets musikkonservatorium i 1996 og Buskerud musikkonservatorium i 1998. Då Noregs musikkhøgskole i 1989 innvigde det lenge etterlengta nybygget sitt på Majorstua i Oslo, teikna av arkitektgruppa Lille Frøen, og fekk til rådvelde eit av dei mest avanserte musikkhøgskolebygga i Europa, var det få som tenkte seg at høgskolen med då 300 studieplassar snart skulle bli for liten til å løyse dei nasjonale oppgåvene sine.

Arbeidet for ei utviding begynte med ein gong, og Statsbygg fekk i oppdrag å reise eit tilbygg til Musikkhøgskolen. Ei lenge etterlengta samlokalisering var på plass då skolen i 2007 tok i bruk nybygget.

Ved bygginga av Noregs musikkhøgskole har det blitt lagt stor vekt på at bygningen i volum og materialbruk skulle vere tilpassa institusjonane rundt. Både Château Neuf, Menighetsfakultetet, STAMI, Politihøgskolens tilbygg og Musikkhøgskolen har sterke fellestrekk i form og materialbruk. Klare kubiske former, markante tårn og tegl og betong som dei viktigaste fasadeelementa gir eit einskapleg preg på denne nedre delen av Universitetsaksen.

Bygningen er spesialtilpassa til brukaren mellom anna når det gjeld lydkrav.

Vern

Eksteriøret mot Slemdalsveien er verna i verneklasse 2 i Kunnskapsdepartementets landsverneplan. Formålet er å ta vare på dei fasadane som inngår i eit heilskapleg byrom med utdanningsinstitusjonar og statlege institusjonar frå den same perioden og med den same materialbruken.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Slemdalsveien 11

0369 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
7389
m2
Bruttoareal: ca
19646
m2
Leietakere:
  • Norges musikkhøgskole

×