UiO, Gaustadalleen 25

Gaustadalleen 25 har Ringveien som nærmeste nabo mot nord. Mot vest grenser eiendommen til et område med forsknings- og kontorbygg. 

Bygningene som lå her ble oppført for Vegvesenet i årene 1960-62: et laboratorie- og kontorbygg og to separate garasjer.

Bygningene er revet. 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Gaustadalléen 25

0373 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
9200
m2
Bruttoareal: ca
125
m2

×