Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde ligg ved elva Anga på ei tomt avgrensa av bratt terreng og med praktfull utsikt i alle retningar.

Sogn og Fjordane sjukepleiarhøgskule blei grunnlagd i 1988 og fekk nye bygningar på Vie. Sogn og Fjordane ingeniørhøgskule blei grunnlagd same året og flytte inn i leigde lokale. Begge høgskolane blei etablerte som sjølvstendige høgskolar.

Auke i elevtalet førte sjukepleiarutdanninga ut på leigemarknaden. For ingeniørutdanninga gjekk det motsett veg.

I 1992 blei det avgjort at det skulle etablerast éin høgskole i Sogn og Fjordane, og samlokalisering blei aktuelt. Men det var først i 2001 at klarsignal blei gitt for bygging av nytt høgskoleanlegg på Vie. Nybygget stod klart i 2005. Samtidig blei den opphavlege bygningen rehabilitert, ferdigstilt i 2006. Arkitekt for prosjektet var Link Arkitekter.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Svanehaugveien 1

6800 FØRDE

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
19098
m2
Bruttoareal: ca
6696
m2
Leietakere:
  • Høgskulen På Vestlandet

×