UiT, Campus Alta

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT) Campus Alta ligger sentralt i Alta med storslagen utsikt mot sør.

Eiendommen består av bygninger oppført for Husmorskolen i Alta, som holdt til her i 1950-årene, og bygninger oppført for Finnmark distriktshøgskole og Alta lærerhøgskole på 80- og 90-tallet.

For høgskolen ble blant annet nybygg fullført i juli 1984 og januar 1985, arkitekt var Borgen og Bing Lorentzen. Tilbygget som sto ferdig i 1993 utgjorde byggetrinn tre og omfattet, i tillegg til arealer for høgskolen, også en aula/kultursal til bruk for konsertformål og som B-scene for Riksteateret. Kultursalen er bygget med stor grad av fleksibilitet. Arkitekter for dette byggetrinnet var de samme som sist, samt arkitektkontoret Krishna.

Detaljer og materialbruk er gjennomgående i byggene fra alle tre byggetrinn. Blant annet er utvendig kledning er utført i tegl og alle beslagsdetaljer er i kobber. 

Vern

Skolebygningen til den opprinnelige husmorskolen er fredet. Formålet med fredningen er å ta vare på en godt bevart husmorskole. Husmorskolene var et viktig skoleslag i Norge over en 100-årsperiode. Formålet er videre å sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved bygningen. Internatbygningen og fjøset er vernet i verneklasse 2, med tilsvarende begrunnelse. Alle bygningene er skifertekket, og preges av gjenreisingsepokens arkitektur.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Follumsvei 33

9510 ALTA

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
162645
m2
Bruttoareal: ca
24465
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø
  • Alta Kommune
  • Statnett SF
  • Statped

×