Nord universitet, Levanger

Eiendommen ligger utenfor Levanger sentrum, på en høyde ut mot Trondheimsfjorden. Campusområdet er omgitt av jordbruksarealer. 

Gårdsbruket Røstad nedre ved Levanger ble kjøpt av staten 1899, for å sikre tomt til en «skole for åndssvake barn». En stor undervisnings- og internatbygning sto ferdig i 1903, med plass til 100 elever.

Institusjonen hadde sin bakgrunn fra Skolen for åndssvage børn, som åpnet på Vestheim i Oslo 1877. Denne var privat, men ble året etter delt i en skole for jenter og en for gutter. Staten overtok det som het Hansens Institutt for Åndssvake Gutter da bestyrer Hans Hansen søkte avskjed i 1896. I 1903 flyttet de skolen til Røstad, og den fikk navnet Røstad offentlige skole. Betegnelsen på skolen ble endret flere ganger fram til den ble nedlagt 1992.

Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk først disponere halve hovedbygningen, og fra 1992 hele anlegget. Samtidig startet en lang prosess for å utvide høgskolen. «Nylåna», en stor undervisnings- og kontorbygning, sto ferdig 1999. Etter hvert kom også opplæringstilbud for barn med sammensatte lærevansker tilbake, og et byggetrinn II for begge virksomhetene sto ferdig 2002 (se ferdigmelding).

I dag omfatter eiendommen 21 bygninger som dekker et stort aldersspenn, fra de eldste (oppført midt på 1800-tallet) som tilhørte gårdsbruket til de nyeste høgskolebygningene. I mellom ligger blant annet elevhjemmene fra 1970. Totalt dekker eiendommen et areal på ca 500 dekar, som også omfatter fire gravhauger og to gravrøyser.

Vern

Hovedbygningen, Gammel styrerbolig/musikkbygg (opprinnelig gårdens våningshus) og den gamle skolegården er fredet etter kulturminneloven. I tillegg er 11 bygninger vernet i verneklasse 2 gjennom Kunnskapsdepartementets landsverneplan. Vernet skal ivareta et formålsbygget anlegg med lang historie som spesialskole.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Røstad Øvre

7600 LEVANGER

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
1570435
m2
Bruttoareal: ca
26187
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Nordland
  • St. Olav Eiendom
  • Studentsamskipnaden i Nordland
  • Statped

Last ned

HiNT Røstad. Nordlåna
Ferdigmelding

×