Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn (tidligere Høgskolen i Telemark, Porsgrunn), ligger på Kjølnes, like utenfor Porsgrunn sentrum. 

I 1993 ble det bestemt at daværende Telemark sjukepleierhøgskole i Skien skulle lokaliseres til Porsgrunn i nybygde lokaler ved Telemark ingeniørhøgskole. Det var riktignok ikke plass for hele samlokaliseringa, så det ble fortsatt undervist både i Porsgrunn og Skien.

I forbindelse med etableringen av Høgskolen i Telemark ble det bestemt at den nye høgskolens fellesadministrasjon også skulle lokaliseres i Porsgrunn. Etter en periode med brakkeliv ble planene om å knytte høgskoleanlegget på Kjølnes sammen realisert og et nybygg sto klart i 2001, med plass til både sjukepleierutdanninga og administrasjonen. Arkitekt var Grinde AS.

Grunnforholdene er vanskelige (leire) og bebyggelsen er derfor holdt i to etasjer og fordelt utover et relativt stort areal.

Nytt studenthus sto ferdig i 2017 (arkitekt Feste Grenland) og nytt simuleringssenter er under planlegging ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn. Les mer på våre prosjektsider (se lenke under).

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Kjølnes Ring 56

3918 PORSGRUNN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
65276
m2
Bruttoareal: ca
30069
m2
Leietakere:
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (Hsn)

Les mer om eiendommen:

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn
Ferdigmelding

×