UiT, Breiviklia

Bygningene ligger på en naboeiendom til universitetsområdet i Breivika og består av fem bygninger.

Anlegget, som består av flere tilgrensende eiendommer, er første gang oppført som Statsbyggs portefølje i St.meld. nr 10 i 1994-95. Da som festet og leid grunn. De fire bygningene som da er med er hybelbygg, internatbygg, kantinebygg og administrasjonsbygg, alle med byggeår 1973-74. Statsbygg har senere overtatt eierskapet til noen av grunneiendommene. 

De tre eldste bygningen var opprinnelig attføringssenter oppført ca 1971 av Landslaget for hjerte- og lungesyke, LHL. Arkitekt var Chr. Stensaker, Bergen. Disse bygningene har nokså enhetlig arkitektur.

Hybelbygget (Breiviklia III, 1.byggetrinn) ble ferdigstilt i 1996 av Statsbygg og del 2 av hybelbygget kort tid etter.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Breiviklia 13 og 14

9019 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
14692
m2
Bruttoareal: ca
6476
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø

×