Nord universitet, Bodø

Eiendommen inngår som et av tyngdepunktene i Mørkvedmarka - området ca ti kilometer fra Bodø sentrum. 

Eiendommen i Mørkvedtråkket 30 i Bodø har gjennomgått flere byggetrinn på sin vei fra Nordland disktrikshøgskole, via Høgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland og til Nord universitet, Bodø.

Første byggetrinn, for Nordland distriktshøgskole, stod ferdig i 1984 etter en arkitektkonkurranse som ble vunnet av arkitekt Truls Thorenfeldt og landskapsarkitekt Ragnhild Thorenfeldt. Eiendommen omfattet to bygninger beliggende på hver sin side av Mørkvedtråkket.

Byggetrinn 2 var nybygg for siviløkonomutdanningen og sto ferdig i 1992. Og i byggetrinn 3 fikk Avdleing for sykepleie- og helsefag sine lokaler, ferdigstilt høsten 1994. Arkitekt denne gang var Arkitektstudio AS.

I byggetrinn 4 ble det oppført et nybygg for Avdeling for lærerutdanning, inkludert nytt bibliotek for daværende Høgskolen i Bodø. Arkitektstudio var arkitekter også denne gangen. Ferdigstilt 2006. Se vedlagte ferdigmelding.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Mørkvedtråkket 30

8026 BODØ

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
86197
m2
Bruttoareal: ca
46803
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Nordland
  • Nordlandsforskning
  • Arkiv i Nordland

×