Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden ligger i flotte omgivelser med utsikt over Notodden og Heddalsvannet.

Det har vært lærerutdanning på Notodden helt siden 1895, til å begynne med i privat regi. I 1938 ble Statens sløyd- og tegnelærerskole (senere Statens lærerskole i forming, Notodden) opprettet og tok over lokalene etter lærerskolen. I 1963 fikk Notodden igjen en lærerskole, denne gangen Notodden offentlige lærerskole som holdt til i lokaler kommunen stilte til rådighet.

I 1975 ble et felles nybygg oppført og de to skolene samlokalisert. Arkitekt var Telarkteam. Skolene ble også samorganisert i 1978 til Telemark lærerhøgskole, Notodden. 

Etter betydelig vekst utover på 1980- og 1990-tallet meldte behovet seg igjen for større lokaler. En ny fløy ble tatt i bruk i 1990 og i 1993 overtok man lokalene etter den tidligere yrkesskolen i umiddelbar nærhet. Ut fra de nye funksjonene man skulle tjene, sto Statsbygg for en ombygging og rehabilitering av hele bygningsmassen.

I 1997 ferdigstilte Statsbygg en utvidelse i form av nybygg og tilbygg. Arkitekter var Søndergaard Rickfelt as.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Lærerskoleveien 40

3679 NOTODDEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
83402
m2
Bruttoareal: ca
23620
m2
Leietakere:
  • Notodden Kommune
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (Hsn)

×