Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer

Studiested Lillehammer består av sju bygninger og et stort hageanlegg. Høyskoleanlegget ligger ca. fem kilometer nord for Lillehammer. 

Høgskoleanlegget har utgangspunkt i Storhove, som var storgård fra år 1400 til 1800. I 1888 ble gården overtatt av amtet, og 1896 startet landbruksskole på eiendommen.

Skolens undervisningsbygg er fra 1927, etter at den gamle brant i 1925. Landbruksskolen opphørte i 1970, og Hedmark/Oppland distriktshøgskole flyttet inn samme år.

1979 ble det vedtatt at høgskolen, som i mellomtiden var blitt Oppland distriktshøgskole, skulle ha permanent sete på Storhove. Året etter ble reguleringsplan for utvikling av eiendommen vedtatt. Utbyggingsplanene ble først iverksatt etter 1988, da Lillehammer ble tildelt OL for 1994.

Eiendommen ble overtatt av staten 1989, og første nybygg sto ferdig samme år. Så kom høgskolesentret, bygget som radio- og mediesenter for OL, men planlagt for etterbruk som høgskole. Sentret er tegnet av Lillehammer arkitektteam AS, og er et sammenhengende kompleks med lokaler for flere utdanninger.

I 2004 gjennomførte Statsbygg en rehabilitering og oppførte et nybygg for Den norske filmskolen ved Høgskoleni Lillehammer og i 2011 en ble det foretatt en ombygging av Høgskolens 1739 kvadratmeter store beredskapslokaler til undervisningsformål. Les mer i prosjektenes ferdigmeldinger.

Vern

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet definerer tre av bygningene i verneklasse 2: Hove (høgskolesentret, byggetrinnet fra 1994), undervisningsbygningen fra landbruksskoletida (Gammelbygget) og stabburet. De to sistnevnte med parken rundt er vernet i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Formålet er å vise et karakteristisk eksempel på en landbruksskole, at denne ble et senter for videre skoleutvikling samt å vise hvilken satsing som lå i høgskolereformen fra 1994.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Storhove

2626 LILLEHAMMER

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
81027
m2
Bruttoareal: ca
34247
m2
Leietakere:
  • Teliasonera Norge As
  • Ice Communication Norge As
  • Høgskolen i Innlandet

×