Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, ligger på Bakkenteigen i Horten kommune. 

Følgende skoler er en del av forhistorien til Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold :

  • Horten tekniske skole ble opprettet så tidlig som i 1855 og var statlig fram til 1964 da fylket overtok. I 1977 ble skolen igjen statlig.
  • Tønsberg sjømannskole ble opprettet i 1859 og kom i statlig eie fra 1988.
  • Tønsberg Røde kors elevskole, opprettet 1919, senere Vestfold sykepleierhøgskole, ble statlig fra 1986.
  • Eik lærerhøgskole, fusjon med høgskolen 1994, men egen lokalitet fram til 2010.

Eiendommen består av et høgskolesenter oppført i 1991, med senere tilbygde fløyer mot sør-vest i hhv 1996 og 1999.

I 2010 sto et større tilbygg ferdig for bl a lærerutdanningen. Med dette opphørte skolen ved Eik. Les mer om dette prosjektet på våre prosjektsider (se lenke under) og i ferdigmeldinga.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Raveien 215

3184 BORRE

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
111382
m2
Bruttoareal: ca
35570
m2
Leietakere:
  • Teliasonera Norge As
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (Hsn)

×