UiT, Campus Hammerfest

UiT Norges arktiske universitet, Campus Hammerfest ligger i utkanten av Hammerfest sentrum.

Eiendommen var fra 1994 Høgskolen i Finnmark, avdeling for helsefag. I 2013 fusjonerte Høgskolen i Finnmark med Universitetet i Tromsø.

Eiendomskomplekset består av én bygning. Nærmeste bebeyggelse er Hammerfest sykehus og studentsamskipnadens boligblokk.

Les mer om UiT Campus Hammerfest på UiTs nettsider.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Storfjellveien 105

9600 HAMMERFEST

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
6562
m2
Bruttoareal: ca
3252
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø

×