Høgskolen i Østfold, Halden

Høgskolen i Østfold, studiested Halden ligger på Remmen i Østfold og har ca 2500 studenter. 

Halden lærerskole ble etablert i 1963 i midlertidig leide lokaler i sentrum. Fylkeskommunen utredet på denne tiden framtidig lokalisering av høyere utdanning i Østfold og alternativene var Askim og Remmen i Halden. Grunneier Fritz Anker-Rasch stilte en 100 dekar stor tomt av Remmen gårdsgrunn til disposisjon for utbygging av et kombinert skoleanlegg for Halden lærerskole og Halden gymnas.

Høsten 1973 flyttet lærerskolen inn i nybygg på Remmen. Nybygget bestod av lærerskole, gymnas og idrettsanlegg. Studenttallet økte og allerede i 1975 ble det første tilbygget oppført, beregnet på 90 studenter i førskolelæreravdelingen. I 1977 ble svømmehall oppført, en utvidelse som stod på programmet allerede fra starten av.

Etter omorganiseringer i utdanningssektoren ble skolen i 1975 til Halden lærerhøgskole.

I 1982 stod en ny kontoravdeling ferdig og enda en utvidelse kom i 1993, da basert på 600 studenter og et personale på 63.

I 1994 ble Høgskolen i Østfold opprettet som følge av høgskolereformen. Her inngikk de fem statlige høgskolene Østfold sykepleierskole (etabl. 1955), Halden lærerhøgskole (etabl. 1963), Østfold ingeniørhøgskole (etabl. 1965), Østfold distriktshøgskole (etabl. 1977) og Østfold vernepleierhøgskole (etabl. i 1980).

Det nyeste tilbygget på Remmen ble ferdigstilt i juni 2006. I prosjektet inngikk rehabilitering av tidligere Chr. August videregående skole. Les om prosjektet i ferdigmeldinga.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Bra Veien 4

1763 HALDEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
161694
m2
Bruttoareal: ca
32891
m2
Leietakere:
  • Høgskolen i Østfold

×