NTNU, Ark. Christies gate

I Arkitekt Christies gate/Bispegata på Kalvskinnet i Trondheim holder Fakultet for teknologi og Institutt for bygg og miljø til. Eiendommen var tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fra 1. januar 2016 ble Høgskolen i Sør-Trøndelag slått sammen med NTNU.

Trondhjems Offentlige Døvstuminstitut ble grunnlagt 1825, som landets første døveskole og spesialskole. Etter en periode i leide lokaler fikk skolen sitt eget nybygg i Bispegata i 1855, med nygotisk hovedbygning og to sidebygninger. Etter at det ble skoleplikt og utvidet skolegang for døve gjennom abnormskoleloven av 1881, økte elevtallet kraftig. I 1897 ble det derfor reist et internat- og undervisningsbygg. Dette ble utvidet i 1935 da døveskolen på Hamar ble nedlagt, og mange elever ble overført til Trondheim.

Internatbygningen ble revet 1993, da man begynte oppføringen av et nytt høgskolebygg. Dette ble ferdig 1995; samtidig ble de opprinnelige skolebygningene fra 1855 rehabilitert.

Vern

Den opprinnelige hovedbygningen (rødbygningen), garasjen og vaskeribygningen fra 1855 er fredet, sammen med utearealet rundt bygningene. Nybygget fra 1995 er vernet gjennom reguleringsplan, og tilhører verneklasse 2 i landsverneplanen til Kunnskapsdepartementet. Fredningen skal vise eiendommens lange historie som døveskole, og sikre anleggets kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdi. Vernet av høgskolebygningen fra 1995 skal sikre helheten i anlegget.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Arkitekt Christies Gate 2

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
5661
m2
Bruttoareal: ca
4839
m2
Leietakere:
  • Trondheim Kommune
  • Trøndelag Folkemuseum

×