UiT, Campus Harstad

UiT Norges arktiske universitet, Campus Harstad ligger sentralt i Harstad mellom Kulturhuset og sentrum. Det var 1. januar 2016 at daværende Høgskolen i Harstad fusjonerte med Universitetet i Troms, Norges arktiske universitet.

Høsten 1983 ble 25 vernepleiere utdannet ved vernepleierskolen i Magnusgate 1 i nærheten av dagens lokaler. Byen hadde fra før den private Røde Kors sykepleierskole for Nord-Norge som hadde en klasse i Harstad i 1982. I 1986 overtok staten all privat helsefaglig utdanning på høgskolenivå inkludert den lille filialen i Harstad. Dermed var det duket for innlemming av sykepleierutdanningen i Høgskolen i Harstad - og studietilbudet ble doblet. Omtrent på tilsvarende måte kom samme året de økonomisk/administrative fagene inn i HiH-systemet. Revisorskolen, en privat stiftelse, ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1985. Året etter ble den overtatt av staten og innlemmet i HiH. Slik ble HiH en fullverdig høgskole; Norges første flerfaglige høgskole, med helsefag- og distriktshøgskole-utdanninger samlet i en institusjon i 1986.

Smedgata 4 og Havnegata 9 inngår i kompekset. Smedgata 4, "Canningen" ble oppført som hermetikkfabrikk i 1916 for Central Canning. Nærmeste nabo til Canningen var Nord-Norges Salgslag. Inntil salgslaget flyttet i 1995, ble bygningen brukt som egg- og grønnsakslager. Senere ble lokalene benyttet til kunstutstillinger. Havnegata 9 var opprinnelig kontor og direktørbolig for Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap.

Bygningene er sentrale i bybildet både fra land og sjø og representerer en viktig byhistorie fra store deler av 1900-tallet da Harstad var tollsted, service- og verkstedby, med variert næringsmiddelindustri og senere som senter for landbruksvirksomheten i Nord-Norge. Nord-Norges salgslag og Brødr. Bothners slakteri var store firmaer på Hamnneset, bygninger som Høgskolen og Kulturhuset nå har overtatt.

Vern

Havnegata 9, oppført i 1919 av arkitekt Einar Engelstad i nybarokk stil, er en godt bevart bygning i godt bevarte omgivelser. I Nord-Norge er det få bevarte slike bygninger, spesielt sett i lys av 2. verdenskrigs ødeleggelser. Harstad by har få fredete bygninger, og i sentrum er det kun fredet deler av et forsvarsanlegg. Bygningen er oppført i en periode som er lesbar i bygningens kvalitet. Bygningens kontakt med sjøen er opprettholdt ved parkanlegget på sidene og i front, som gjenspeiler bygningens historiske forhold med sjøen.

Havnegata 9 er foreslått vernet i verneklasse 1, fredning (interiør og eksteriør) og klasse 2 utomhus. Formålet er å sikre en godt bevart bygning i nybarokk stil, som forteller viktig by- og næringshistorie. Bygningen viser interessant endringshistorikk som speiler utviklingen i det norske samfunn.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Havnegata 5

9405 HARSTAD

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
8459
m2
Bruttoareal: ca
9962
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø

Se ferdigmelding fra 1998

Høgskolen i Harstad, Havnegata 5
Ferdigmelding

×