UiO, Blindernveien 11

Blindernveien 11 ligger tilbaketrukket fra Blindernveien i et område med variert bebyggelse, og ca 3-400 meter fra campus på Blindern.

Bygningen ble oppført i 1959 for Statens filmsentral. Statens Filmsentral produserte og distribuerte film og billedbånd til skolene. Det var Statens filmsentrals laboratorium som lå her og virksomheten lå under Kirke- og undervisningsdepartementet.

Andre byggetrinn sto ferdig ca 1971.

Fra 1995 har bygningen vært utleid til Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Blindernveien 11

0371 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
1816
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Oslo

×