Høgskolen i Innlandet, Campus Evenstad

Studiested Evenstad er den minste avdelingen ved Høgskolen i Innlandet og er en av to campus ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. Høgskolen ligger i hjertet av Østerdalen, 20 km sør for Koppang.

Eiendommen var opprinnelige en storgård i Østerdalen, eid og drevet av Evenstadslekta fram til 1909. Da ble gården testamentert til Stor-Elvdal kommune som etablerte skogskole på eiendommen, drevet av fylket. I 1941 overtok staten skolen og etablerte Statens skogskole på Evenstad. Skolen utdannet skogteknikere og fra 1970 også utmarksteknikere. Så i 1989 ble skolen en avdeling av Hedmark distriktshøgskole og i 1994 en avdeling av Høgskolen i Hedmark avdeling for skog og utmarksforvaltning. Fra 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet, INN.

Skolen har hatt sin del av naturkatastrofer og ulykker. I 1987 brant den store hovedbygningen i tre ned til grunnen. I 1990 ble den erstattet med et nybygg samme sted. I 1995 ble skolen sterkt rammet av flommen og store deler av bygningsmassen ble skadet. Flommerket er markert i det nye hovedbygget.

I 2007 ble et nytt flerbrukshus oppført på samme sted som den opprinnelige låven. Dette inneholder gymsal, pc-lab, grupperom og undervisningslokaler. I 2010 fikk høgskolen ny kantine i hovedbygningen, med utsikt over Glomma, nytt bibliotek og resepsjon.

Statsbygg ferdigstilte i desember 2016 et nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Evenstad. Se link til byggeprosjektet nederst på siden. 

Norges nest største solcelleanlegg på 470 m2 befinner seg på taket av Låven. Anlegget produserer 64.000 kWh strøm pr år. Les om FoU-prosjekter i tilknytning til Evenstad.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Anna Evenstads Veg 80

2480 KOPPANG

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
660360
m2
Bruttoareal: ca
10581
m2
Leietakere:
  • Høgskolen i Innlandet

×