Nord universitet, Steinkjer

Universitet nord, studiested Steinkjer ligger i sentrum av Steinkjer. Studiestedet har ca 1000 studenter.

Nord universitet, Steinkjer, tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag campus Steinkjer, består av flere bygninger. Kun bygning D, Skolegata 24 er i statlig eie. De øvrige bygnigene eies av det kommunale aksjeselskapet DH eiendom, og leies av universitetet.

Eiendommen ligger i et flatt småbylandskap med et parkanlegg på byggets forside.

Statsbygg overtok bygget i 1985 og det ble da totalrehabilitert både utvendig og innvendig. Bygget er også tidligere blitt benyttet som skole. 

Høgskoleparken

Det som tidligere var asfaltert skolegård for Steinkjer skole ble i 1996 gjort om til park og beplantet med over 1400 planter. Parken er anlagt slik at den knytter sammen områdets mange ulike bygninger. 

Parken ble tegnet av Arnstad, Heggenhougen, Hage og arbeidet ble utført av Steinkjer hageselskap.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Skolegata 24

7713 STEINKJER

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
9879
m2
Bruttoareal: ca
3074
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Nordland

×