UiT, Det kunstfaglige fakultet

UiT, Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet, ligger sør på Tromsøya i et område der også NRK og Tromsø museum har plass.

Eiendommen har sin bakgrunn i Musikkonservatoriet i Tromsø som ble etablert i 1971, senere Nordnorsk musikkonservatorium. Fra 1994 ble Musikkonservatoriet en del av Høgskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag, som nå er Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø, UiT.

Etter en brann i de gamle bygningene, ble det reist et nybygg for Musikkonservatoriet. Tromsø musikkskole fikk også plass i det nye bygget. Behovet for mer plass meldte seg og i 1993 ble romprogram for et tilbygg godkjent. Nybygg sto ferdig i 1997.

Arkitekter var Eigill Hallset og Kolbrún Ragnarsdóttir.

Nybygget bygger videre på aulaen i det gamle bygget - som en dominant i bygningskomplekset. Et stort ensemblerom, det sentrale trafikkrommet ligger på linje med aula, kantine og den sørvendte uteplassen i det gamle anlegget.

Fasademateriale på tre av veggene er som på det gamle bygget. Nordveggen er bygget med glass, aluminium og betong.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Krognessvegen 33

9006 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
7715
m2
Bruttoareal: ca
3598
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø
  • Tromsø Kommune

×