UiA, Campus Kristiansand

Universitetet i Agder, UiA, campus Kristiansand, holder til på Gimlemoen rett utenfor sentrum av Kristiansand.

Gimlemoen er på 630 dekar, opprinnelig militærleir, eksersisplass og skole for infanteriet. Leiren ble nedlagt i 1995 og eiendommen ble overført til Statsbygg.

Det ble bestemt å flytte Høgskolen i Agder hit og en arkitektkonkurranse ble avholdt i 1996. Deler av Høgskolen i Agder etablerte seg på Gimlemoen allerede i 1997, resten av høgskolens avdelinger ble samlokalisert her i 2001 da det nye høgskoleanlegget sto ferdig, tegnet av arkitektfirmaet Lunde og Løvseth. Anlegget har i dag en samlet bygningsmasse på 52 571 kvm. Høgskolen fikk universitetsstatus i 2007.

Bygningene på Gimlemoen er både rehabiliterte bygg fra den tidligere militærleieren, og nyere bygg, de fleste fra perioden 1940-45. Disse byggene har lite eller ingen ting igjen av det opprinnelige preget. Høgskoleanlegget på Gimlemoen - hovedbygg A til D - representerer en type ny akademisk monumentalitet på linje med andre høgskoler oppført på 2000-tallet.

Det nye universitetsanlegget på Gimlemoen ligger som et samlende midtpunkt, med en utforming som en storgård eller landsby. Tomtas størrelse og karakter innbyr til en lav og spredt bebyggelse framfor en bymessig karakter. For å opprettholde parkpreget og skille mellom funksjonene er det innpasset parkområder mellom bygningene. Anlegget er i størst mulig grad delt opp i enkeltbygninger for å redusere total volumvirkning.

Siste utbygging på Gimlemoen så langt, var nybygget Sigurd Køhns hus som sto ferdig i 2011 og som i dag huser Fakultet for kunstfag. Arkitekt for dette bygget var SMS arkitekter. I 2017 kjøpte Statsbygg kjøpte eiendommen Naturmuseum og botanisk hage (tidligere Agder naturmuseum) på oppdrag fra Universitetet. I 2019 ble tre nye toppetasjer på fakultetsbyggene G, F og J og et mellombygg ferdigstilt. Nybyggene er på ca. 3 000 kvadratmeter. 

 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Gimlemoen

4630 KRISTIANSAND S

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
335132
m2
Bruttoareal: ca
74078
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Agder

×