Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo flyttet inn i rehabiliterte og ombygde lokaler i Maridalsveien 29 i 2001. Bygningen fra 1938 ble opprinnelig tegnet av Oslo Byarkitektkontor ved arkitekt Harald Eng, som transformatorverksted og lager for Oslo Lysverker.

Bygningene ble oppført i teglbundet betong og består av rene kubiske former med store vinduer som representerer datidens arkitektur. 

Fra transformatorverksted til undervisningslokaler

Maridalsveien 29 ble anskaffet i 1996 med det formål å utvikle nye lokaler for Arkitekthøgskolen i Oslo, AHO. Arkitektkonkurranse ble utlyst i 1998.

Ved ombyggingen  i ble bygningens fasade mot Maridalsveien og elva bevart nær opp til det opprinnelige, mens noen større endringer ble gjort inne i gårdsrommet. Blant annet ble det åpnet opp ved hjelp av store glassfasader for å øke lysgjennomstrømmingen i bygningen.

I dag inneholder skolebygningen en rekke moderne fasiliteter tilpasset Arkitektur- og designhøgskolens virke. Ved siden av typiske høgskolefunksjoner som auditorier og bibliotek, er den utstyrt med store verksteder for arbeid med tre, metall og plast, i tillegg til et eget student- og modellverksted. I tilknytning til verkstedene ligger også en byggehall i full skala.

Arkitektkontoret Jarmund/Vigsnæs AS prosjekterte ombyggingen til arkitektskole; et prosjekt som ble tildelt Houens fonds diplom i 2003.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Maridalsveien 29

0175 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
10911
m2
Bruttoareal: ca
13687
m2
Leietakere:
  • Arkitektur- og designhøgskolen

×