Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund

Høgskolen i Stord/Haugesund blei oppretta i 1994 ved samaslåing av Haugesund sjukepleiarhøgskole, Statens sikkerheitshøgskole, Stord lærarhøgskule og Stord sjukepleiarhøgskule.

Etter samanslåinga var det ein jamn ekspansjon ved høgskuleutdanninga i Haugesund. Samanslåinga og auken i studenttal og studieretningar var bakgrunnen for oppføringa av eit nybygg som stod ferdig i 1999, teikna av Østgaard arkitekter.

Høgskulebygningen fekk Haugesund kommunes byggeskikkpris 2001. Grunngivinga til juryen: «Bygningen følger opp intensjonen i Rådhusanlegget på en vellykket måte. Det store bygningsvolumet innordner seg forbilledlig i kvartalstrukturen. Bygningens arkitektoniske idé er konsekvent gjennomført med rikt spekter av variasjoner.»

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Bjørnsons Gate 45

5528 HAUGESUND

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
8178
m2
Bruttoareal: ca
12842
m2
Leietakere:
  • Høgskulen På Vestlandet

×