UiO, Psykologisk institutt

Bygningen var blant de første som ble oppført på Gaustadjordene, og stod ferdig i 1953.

Forskningsveien 3A ble opprinnelig oppført til kontor- og laboratorieformål for Papirindustriens forskningsinstitutt. Bygningen var blant de første som ble oppført på Gaustadjordene, og stod ferdig i 1953, tegnet av arkitektene Grimsgaard og Øyen.

Rehabilitering av opprinnelig bygning og nybygg i nordvest ble ferdigstilt høsten 2002, og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo flyttet inn som brukere.

Instituttet ble utvidet med et tilbygg i 2005. Dette ble tegnet av Lunde og Løvseth Arkitekter (nå L2 arkitekter), som vant plankonkurransen med prosjektet “Evig Jung”.

Vern

I landsverneplan for kunnskapsdepartementet er den opprinnelige bygningen fra 1953-54 beskyttet i verneklasse 2. Vernet omfatter eksteriøret, samt deler av interiøret: Inngangsparti med vindfang og vestibyle, hovedtrapp, galleri i 2. etasje, forsamlingssal og lesesalen som går over 2. og 3. etasje.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Forskningsveien 3

0373 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
9988
m2
Bruttoareal: ca
15793
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Oslo

Les ferdigmelding fra 2006:

Universitetet i Oslo, Harald Schjelderups hus. Tilbygg
Ferdigmelding

×