UiB, Kunst, musikk og design

Møllendalsveien 61 utgjer tomt for UiB, Kunst, musikk og design som er under bygging. Les om prosjektet frå lenke nedst på sida.

Møllendalsveien 61 er ein del av eit industrimiljø frå 1950-åra. Det er vedteke at den eksisterande bygningsmassen skal rivast for å gi plass til ny kunst- og designhøgskole i Bergen. Byantikvaren har vore involvert i prosessen.

Eigedommen er på 14 mål og ligg mellom NSBs jernbanespor mot Kronstad på austsida og Møllendalsveien på vestsida mot Store Lungegårdsvann.

Fram til etter den andre verdskrigen var det jordbruksareal med våningshus (Alrekstrand) på oversida av Møllendalsveien. På tidlege foto, kart og i Dreiers prospekt frå 1814 ser ein at tomta har vore bygd ut med naust på neset nedanfor. Statsbygg forvaltar ikkje bygningen som ligg på eiendommen i dag.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Møllendalsveien 61

5829 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
17037
m2
Bruttoareal: ca
14932
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Bergen

×