Høgskolen i Bergen, Kronstad

Høgskolen i Bergen, HiB, blei etablert 1. august 1994 som ein fusjon av seks høgskolar, kvar med ei viktig historie og ein rik kultur. Sidan 1994 har HiB vakse og har i dag tilbod innan dei viktigaste velferdsutdanningane i Noreg, mellom anna ingeniør-, lærar- og sjukepleiarutdanning.

Etter samaslåinga og etableringa av HiB kom arbeidet med eit nytt, felles høgskolebygg i gang for alvor. Vedtak om lokalisering på Kronstad blei fatta i 2001 og abeidet med nybygget starta i 2009. I 2014 opna dørene for 4400 studentar og 470 tilsette.

Høgskoletomta omfattar NSB sitt tidlegare verkstadområde med verdifulle kulturminne i form av verkstadhallar og jernbanespor. 

Statsbygg eig og forvaltar eigedommen. Statsbygg forvaltar óg dei andre delane av HiB.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Inndalsveien 28

5063 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
70354
m2
Bruttoareal: ca
53195
m2
Leietakere:
  • Høgskulen På Vestlandet

Les ferdigmeldinga

Høgskolen i Bergen, Samlokalisering
Ferdigmelding

×