Høgskolen i Bergen, Skålevik

Høgskolen i Bergen, Skålevik (dykkarutdanninga ved Høgskolen i Bergen), var tidlegare Statens dykkarskole.

Dykkarutdanninga ved Høgskolen i Bergen har som oppgåve å lære opp yrkesdykkarar og personell knytta til operasjonar under vatn. Skolen er den einaste i Noreg som tilbyr fagskoleutdanning med formelle eksamenar for dykkarar og dykkarpersonell. 

Skolen ligg i eit industrimiljø ca. 13 km frå Bergen sentrum, ved innseglinga til byen. 

Eigedommen inneheld skolebygning, garasje, kaianlegg og lekter. 

Eigedommen er eit sameige mellom Statsbygg og private. Dette gjeld uteareala òg.

Nytt kaianlegg for dykkarutdanninga i Skålevik er under planlegging/bygging.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Skålevikveien 60

5178 LODDEFJORD

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
2400
m2
Bruttoareal: ca
2603
m2
Leietakere:
  • Høgskulen På Vestlandet

×