Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936 og er sammen med randsoneinstitusjonene SNF og AFF Norges ledende miljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3300 studenter og nærmere 400 ansatte.

Norges Handelshøyskole startet sin virksomhet i 1936 for 60 handelskandidatstudenter. Ved oppstarten holdt skolen til i midlertidige lokaler i en villabygning i Muséplass 1 i sentrum av Bergen. Høyskolen var besluttet opprettet som en statlig vitenskapelig
institusjon av Stortinget på linje med de øvrige vitenskapelige høyskolene i Norge, men midler til eget formålsbygg ble ikke bevilget før mange år etter oppstarten.

Først i 1963 kunne høyskolen ta i bruk eget bygg på en stor tomt i Breiviken like utenfor Bergen sentrum. Bygget fra 1963 la grunnlaget for en sterk vekst i antall ansatte og studenter frem til midten av 70-tallet. Relativt raskt etter at bygget var tatt i bruk viste det seg at det var behov for bygningsmessige utvidelser. Den store tomta ga rom for ekspansjon av den fysiske infrastrukturen i flere omganger og en midlertidig paviljong ble reist i 1973. Nærliggende industribygg ble også leid og tatt i bruk.

I 1991 ble det godkjent et romprogram for et nybygg på ca. 7000 m2 som skulle inneholde bl.a. bibliotek, kantine, lesesaler. Statsbygg var byggherre og det nye Servicebygget stod ferdig i 1995. Servicebygget representerte en viktig tilvekst i høyskolens
infrastruktur. Bygget var imidlertid ikke planlagt som erstatning for leide arealer i Merinospinneriet, men mer som et arealmessig supplement, slik at høyskolen fortsatt måtte drifte en to-campus løsning og ha et oppdelt fag- og studiemiljø. 

Ved Statsbyggs ferdigstilling av et nybygg i 2013, ble ønsket om en samlokalisering innfridd. Med nybygget fikk man en integrering av alle høyskolens aktiviteter i en samlet og felles infrastruktur. I direkte tilknytning til nybygget kom også et læringssenter på plass. 

Med dette nybyggets 14 000 kvm utgjørNHHs bygningsmasse nå i overkant av 24 000 kvm. I tillegg har studentsamskipnaden idrettshall på skolens tomt og studentboliger i umiddelbar nærhet. 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Helleveien 30

5045 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
13145
m2
Leietakere:
  • Norges handelshøyskole

×