Berlin, Ambassaden i

Den tyske nasjonalforsamlingen besluttet midt på 1990-tallet å flytte hovedstadsfunksjonen fra Bonn til Berlin. Med dette kunne idéen om et felles nordisk ambassadekompleks settes ut i livet. 

Hvert bygg er designet av arkitekter fra de respektive landene. Det østerrisk/finske arkitektparet Berger og Parkkinen vant arkitektkonkurransen for fellesbygningen. Ambassaden ble åpnet i oktober 1999.

Ambassadebygningene er innbyrdes plassert som på verdenskartet. Mellom byggene ligger også vannbasseng som havområdene mellom de nordiske landene. Et kobberbånd favner om alle de fem ambassadene og felleshuset. I det offentlige Felleshuset hodes det konserter, opplesninger, filmvisninger, konferanser og utstillninger. Her holder også de fem landenes konsulatavdelinger til.

Den norske bygningen er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Forsiden er dekket av en granittplate hentet fra Norge. Platen er 15 meter høy, veier 120 tonn og er 900 millioner år gammel. Fasadekledningen består av gjennomsiktig og melkehvitt galss. Grønnstikket i materialene minner om fargen i en isbre og formidler et kjølig inntrykk. På baksiden er det et atrium med plen og en terrasse med kafé for ansatte og deres gjester.

Ambassadørboligen

Boligen for den norske ambassadøren til Tyskland er ikke en del av ambassadekomplekset, men ønsket om en moderne embetsbolig kom samtidig med etableringen av det felles nordiske ambassadekomplekset i Berlin.

Arkitektkonkurransen ble vunnet av Stein Halvorsen AS og tomt ble kjøpt i området Grunewald. Prosjektering kom i gang i 1997, byggearbeidene startet i oktober 1998 og innflytting skjedde i november 1999.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Rauchstrasse 1

Berlin

Fakta

Bygg:
  • Kontor
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
1215
m2
Bruttoareal: ca
1957
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

Last ned

Berlin, ambassadørbolig. Nybygg
Ferdigmelding

×